QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 50 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Công Nương +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22222 (+80000)
Phòng ngự: 22222 (+80000)
Nhanh nhẹn: 22222(+80000)
May mắn: 22222(+80000)

1Vĩnh viễn
2

Hàng Tử +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 22222 (+80000)
Phòng ngự: 22222 (+80000)
Nhanh nhẹn: 22222(+80000)
May mắn: 22222(+80000)

1Vĩnh viễn
3

Chú Cụi + 1
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:5340%
Tấn công: 10000 (+80000)
Phòng ngự: 8500 (+80000)
Nhanh nhẹn: 8500(+80000)
May mắn: 10000(+80000)

1Vĩnh viễn
4

Áo Pet + 1
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 25000 (+0)
Phòng ngự: 22000 (+0)
Nhanh nhẹn: 25000(+0)
May mắn: 25000(+0)

1Vĩnh viễn
5

Nón Pet + 1
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 25000 (+0)
Phòng ngự: 22000 (+0)
Nhanh nhẹn: 25000(+0)
May mắn: 25000(+0)

1Vĩnh viễn
6

Vũ Khí Pet + 1
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 25000 (+0)
Phòng ngự: 22000 (+0)
Nhanh nhẹn: 25000(+0)
May mắn: 25000(+0)

1Vĩnh viễn
7

Ếch Zombies + 1
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:888
Tăng máu:0%
Tấn công: 25699 (+80000)
Phòng ngự: 35009 (+80000)
Nhanh nhẹn: 26009(+80000)
May mắn: 25699(+80000)

1Vĩnh viễn
8

Bùa Hộ Thân
----

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 4000 (+80000)
Phòng ngự: 4000 (+80000)
Nhanh nhẹn: 4000(+80000)
May mắn: 4000(+80000)

1Vĩnh viễn
9

Khiên Lengend + 1
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 4000 (+80000)
Phòng ngự: 4000 (+80000)
Nhanh nhẹn: 4000(+80000)
May mắn: 4000(+80000)

1Vĩnh viễn
10

Vòng Tay Xanh Ngọc
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 26700 (+80000)
Phòng ngự: 26700 (+80000)
Nhanh nhẹn: 26700(+80000)
May mắn: 26700(+80000)

1Vĩnh viễn
11

Nhẫn Xanh Ngọc
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 26700 (+80000)
Phòng ngự: 26700 (+80000)
Nhanh nhẹn: 26700(+80000)
May mắn: 26700(+80000)

1Vĩnh viễn
12

Huy Hiệu
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
13

Mắt Phu Quân +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
14

Mắt Tân Lang +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
15

Mặt Phu Quân +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
16

Mặt Tân Lang +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
17

Tóc Phu Quân +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 45999 (+80000)
Phòng ngự: 53999 (+80000)
Nhanh nhẹn: 53999(+80000)
May mắn: 45999(+80000)

1Vĩnh viễn
18

Tóc Tân Lang +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 45999 (+80000)
Phòng ngự: 53999 (+80000)
Nhanh nhẹn: 53999(+80000)
May mắn: 45999(+80000)

1Vĩnh viễn
19

Kính Phu Quân +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
20

Kính Tân Lang +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
21

Áo Phu Quân +1
--Áo--

Hộ giáp:3888
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
22

Áo Tân Lang +1
--Áo--

Hộ giáp:3888
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
23

Nón Phu Quân +1
--Nón--

Hộ giáp:3888
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
24

Nón Tân Lang +1
--Nón--

Hộ giáp:3888
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 28555 (+80000)
Phòng ngự: 28555 (+80000)
Nhanh nhẹn: 28555(+80000)
May mắn: 28555(+80000)

1Vĩnh viễn
25

Địa Ngục Pháp Bảo 60 Sao
--Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+80000)
Phòng ngự: 0 (+80000)
Nhanh nhẹn: 0(+80000)
May mắn: 0(+80000)

1Vĩnh viễn
26

Giáp 13
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
27

SSát 14
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
28

Cánh hè +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3200 (+80000)
Phòng ngự: 3200 (+80000)
Nhanh nhẹn: 3200(+80000)
May mắn: 3200(+80000)

1Vĩnh viễn
29

Cánh hè New +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3333 (+80000)
Phòng ngự: 3333 (+80000)
Nhanh nhẹn: 3333(+80000)
May mắn: 3333(+80000)

1Vĩnh viễn
30

Nhẫn Định Tình 2017 loại 3
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5600 (+80000)
Phòng ngự: 5600 (+80000)
Nhanh nhẹn: 5600(+80000)
May mắn: 5600(+80000)

1Vĩnh viễn