QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 50 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Nhẫn Định Tình 2017 loại 3
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5600 (+115000)
Phòng ngự: 5600 (+115000)
Nhanh nhẹn: 5600(+115000)
May mắn: 5600(+115000)

1Vĩnh viễn
2

Cánh hè New +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3333 (+115000)
Phòng ngự: 3333 (+115000)
Nhanh nhẹn: 3333(+115000)
May mắn: 3333(+115000)

1Vĩnh viễn
3

Cánh hè +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3200 (+115000)
Phòng ngự: 3200 (+115000)
Nhanh nhẹn: 3200(+115000)
May mắn: 3200(+115000)

1Vĩnh viễn
4

Mặt Trắng
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 600 (+115000)
Phòng ngự: 600 (+115000)
Nhanh nhẹn: 600(+115000)
May mắn: 600(+115000)

1Vĩnh viễn
5

SSát 14
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
6

Giáp 13
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
7

Nón Ma Quái +1
--Nón--

Hộ giáp:4850
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
8

Nón Ma Quái +1
--Nón--

Hộ giáp:4850
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
9

Kính Ma Quái +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
10

Kính Ma Quái +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
11

Tóc Ma Quái +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
12

Tóc Ma Quái +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
13

Mặt Ma Quái +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
14

Mặt Ma Quái +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
15

Áo Ma Quái +1
--Áo--

Hộ giáp:4850
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
16

Áo Ma Quái +1
--Áo--

Hộ giáp:4850
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
17

Mắt Ma Quái +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
18

Mắt Ma Quái +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
19

Piano Ma Quái +1
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1057
Tăng máu:0%
Tấn công: 46666 (+115000)
Phòng ngự: 47000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 46666(+115000)
May mắn: 47000(+115000)

1Vĩnh viễn
20

Vòng tay Ma Quái +1
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
21

Nhẫn Ma Quái +1
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
22

Sét Ma Quái +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
23

Sét Ma Quái +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
24

Khiên Ma Quái +1
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
25

Bùa Ma Quái +1
----

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn
26

Huy Hiệu Ma Quái +1
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+125000)
Phòng ngự: 52000 (+125000)
Nhanh nhẹn: 52000(+125000)
May mắn: 52000(+125000)

1Vĩnh viễn
27

Vũ Khí Ma Quái +1
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+0)
Phòng ngự: 52000 (+0)
Nhanh nhẹn: 52000(+0)
May mắn: 52000(+0)

1Vĩnh viễn
28

Nón Ma Quái +1
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+0)
Phòng ngự: 52000 (+0)
Nhanh nhẹn: 52000(+0)
May mắn: 52000(+0)

1Vĩnh viễn
29

Áo Ma Quái +1
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 52000 (+0)
Phòng ngự: 52000 (+0)
Nhanh nhẹn: 52000(+0)
May mắn: 52000(+0)

1Vĩnh viễn
30

DC Ma Quái +1
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:5788%
Tấn công: 52000 (+115000)
Phòng ngự: 52000 (+115000)
Nhanh nhẹn: 52000(+115000)
May mắn: 52000(+115000)

1Vĩnh viễn