QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 50 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Nón Du Xuân +1
--Nón--

Hộ giáp:6157
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
2

Nón Du Xuân +1
--Nón--

Hộ giáp:6157
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
3

Kính Du Xuân +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
4

Kính Du Xuân +1
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
5

Tóc Du Xuân +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
6

Tóc Du Xuân +1
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
7

Mặt Du Xuân +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
8

Mặt Du Xuân +1
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
9

Áo Du Xuân +1
--Áo--

Hộ giáp:6157
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
10

Áo Du Xuân +1
--Áo--

Hộ giáp:6157
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
11

Mắt Du Xuân +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
12

Mắt Du Xuân +1
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
13

Vòng tay Du Xuân +1
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
14

Nhẫn Du Xuân +1
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
15

Sét Du Xuân +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
16

Sét Du Xuân +1
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
17

Khiên Du Xuân +1
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
18

Hồi máu Xuân +1
----

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
19

Huy Hiệu Du Xuân +1
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
20

DC Du Xuân +1
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:7788%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
21

Dog Du Xuân +1
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1350
Tăng máu:0%
Tấn công: 104051 (+142018)
Phòng ngự: 104051 (+142018)
Nhanh nhẹn: 104051(+142018)
May mắn: 104051(+142018)

1Vĩnh viễn
22

Nhẫn Định Tình 2017 loại 3
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5600 (+142018)
Phòng ngự: 5600 (+142018)
Nhanh nhẹn: 5600(+142018)
May mắn: 5600(+142018)

1Vĩnh viễn
23

Mặt Trắng
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 600 (+142018)
Phòng ngự: 600 (+142018)
Nhanh nhẹn: 600(+142018)
May mắn: 600(+142018)

1Vĩnh viễn
24

Vũ Khí Pet AnGo Vip +1
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 99018 (+0)
Phòng ngự: 99018 (+0)
Nhanh nhẹn: 99018(+0)
May mắn: 99018(+0)

1Vĩnh viễn
25

Nón Pet AnGo Vip +1
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 99018 (+0)
Phòng ngự: 99018 (+0)
Nhanh nhẹn: 99018(+0)
May mắn: 99018(+0)

1Vĩnh viễn
26

Áo Pet AnGo Vip +1
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 99018 (+0)
Phòng ngự: 99018 (+0)
Nhanh nhẹn: 99018(+0)
May mắn: 99018(+0)

1Vĩnh viễn
27

Cánh hè +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3200 (+162018)
Phòng ngự: 3200 (+162018)
Nhanh nhẹn: 3200(+162018)
May mắn: 3200(+162018)

1Vĩnh viễn
28

Cánh hè New +1
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3333 (+142018)
Phòng ngự: 3333 (+142018)
Nhanh nhẹn: 3333(+142018)
May mắn: 3333(+142018)

1Vĩnh viễn