QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 100 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Thư Bảo Nam 100
--Nón--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
2

Thư Bảo Nử 100
--Nón--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 142111(+162018)

1Vĩnh viễn
3

Hoàng Kim +2
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 117152(+162018)

1Vĩnh viễn
4

Tóc Xương Nam +2
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 117152(+162018)

1Vĩnh viễn
5

Tóc Xương Nử +2
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
6

Mặt Tinh +2
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 117152(+162018)

1Vĩnh viễn
7

Thư Bảo Nam 100
--Áo--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
8

Thư Bảo Nử 100
--Áo--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
9

Mắt Xinh +2
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
10

Sét Tia Chóp +2
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
11

Hắc Ám Thần Cung +2
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1450
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
12

Dây chuyền Pro II
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:9488%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
13

Khiên New T7 +2
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
14

Thanh Long T7 +2
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
15

Phục Long T7 +2
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 140000 (+162018)
Phòng ngự: 131111 (+162018)
Nhanh nhẹn: 140000(+162018)
May mắn: 131111(+162018)

1Vĩnh viễn
16

Nhẫn Định Tình 2017 loại 4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5800 (+162018)
Phòng ngự: 5800 (+162018)
Nhanh nhẹn: 5800(+162018)
May mắn: 5800(+162018)

1Vĩnh viễn
17

Cánh hè +2
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3450 (+182018)
Phòng ngự: 3450 (+182018)
Nhanh nhẹn: 3450(+182018)
May mắn: 3450(+182018)

1Vĩnh viễn
18

Cánh hè New +2
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 4444 (+162018)
Phòng ngự: 4444 (+162018)
Nhanh nhẹn: 4444(+162018)
May mắn: 4444(+162018)

1Vĩnh viễn
19

Chó Sói
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 650 (+162018)
Phòng ngự: 650 (+162018)
Nhanh nhẹn: 650(+162018)
May mắn: 650(+162018)

1Vĩnh viễn
20

Vũ Khí Pet AnGo Vip +2
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 101018 (+0)
Phòng ngự: 101018 (+0)
Nhanh nhẹn: 101018(+0)
May mắn: 101018(+0)

1Vĩnh viễn
21

Nón Pet AnGo Vip +2
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 101018 (+0)
Phòng ngự: 101018 (+0)
Nhanh nhẹn: 101018(+0)
May mắn: 101018(+0)

1Vĩnh viễn
22

Áo Pet AnGo Vip +2
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 101018 (+0)
Phòng ngự: 101018 (+0)
Nhanh nhẹn: 101018(+0)
May mắn: 101018(+0)

1Vĩnh viễn
23

khủng Long Băng Trung Sĩ
--Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn