QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 10 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Tân Binh - Huyền Thoại 2017
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:750
Tăng máu:0%
Tấn công: 15000 (+70000)
Phòng ngự: 15000 (+70000)
Nhanh nhẹn: 15000(+70000)
May mắn: 15000(+70000)

1Vĩnh viễn
2

Hiệp Sĩ Bóng Tối
--Áo--

Hộ giáp:430
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
3

Dũng Sĩ Rồng
--Áo--

Hộ giáp:430
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
4

Nón Ma Vương
--Nón--

Hộ giáp:430
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
5

Nón Tiểu Dê
--Nón--

Hộ giáp:430
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
6

Kính CuBin
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
7

Tóc U Linh
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
8

Mắt Quỷ Con
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
9

Nhẫn Lạc Việt
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
10

Vòng Tay Lạc Việt
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
11

Đấu Chiến Thắng Phật
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn
12

Huy Hiệu Nhất Kiếm
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 8500 (+70000)
Phòng ngự: 8500 (+70000)
Nhanh nhẹn: 8500(+70000)
May mắn: 8500(+70000)

1Vĩnh viễn