QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 200 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Dog Du Xuân +3
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1499
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
2

DC Du Xuân +3
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:7988%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
3

Nón Pet AnGo Vip +3
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 111018 (+0)
Phòng ngự: 111018 (+0)
Nhanh nhẹn: 111018(+0)
May mắn: 111018(+0)

1Vĩnh viễn
4

Áo Pet AnGo Vip +3
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 111018 (+0)
Phòng ngự: 111018 (+0)
Nhanh nhẹn: 111018(+0)
May mắn: 111018(+0)

1Vĩnh viễn
5

Huy Hiệu Du Xuân +3
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
6

Hồi máu Xuân +3
----

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
7

Khiên Du Xuân +3
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
8

Sét Du Xuân +3
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
9

Sét Du Xuân +3
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
10

Nhẫn Du Xuân +3
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
11

Vòng tay Du Xuân +3
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
12

Mắt Du Xuân +3
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
13

Mắt Du Xuân +3
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
14

Áo Du Xuân +3
--Áo--

Hộ giáp:6257
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
15

Áo Du Xuân +3
--Áo--

Hộ giáp:6257
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
16

Mặt Du Xuân +3
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
17

Mặt Du Xuân +3
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
18

Tóc Du Xuân +3
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
19

Tóc Du Xuân +3
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
20

Kính Du Xuân +3
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
21

Kính Du Xuân +3
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
22

Nón Du Xuân +3
--Nón--

Hộ giáp:6257
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
23

Nón Du Xuân +3
--Nón--

Hộ giáp:6257
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 124405 (+182018)
Phòng ngự: 124405 (+182018)
Nhanh nhẹn: 124405(+182018)
May mắn: 124405(+182018)

1Vĩnh viễn
24

Gà Con
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 700 (+182018)
Phòng ngự: 700 (+182018)
Nhanh nhẹn: 700(+182018)
May mắn: 700(+182018)

1Vĩnh viễn
25

Cánh hè New +3
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 5555 (+182018)
Phòng ngự: 5555 (+182018)
Nhanh nhẹn: 5555(+182018)
May mắn: 5555(+182018)

1Vĩnh viễn
26

Cánh hè +3
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3700 (+202018)
Phòng ngự: 3700 (+202018)
Nhanh nhẹn: 3700(+202018)
May mắn: 3700(+202018)

1Vĩnh viễn
27

Nhẫn Định Tình 2017 loại 5
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 6000 (+182018)
Phòng ngự: 6000 (+182018)
Nhanh nhẹn: 6000(+182018)
May mắn: 6000(+182018)

1Vĩnh viễn
28

Vũ Khí Pet AnGo Vip +3
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 111018 (+0)
Phòng ngự: 111018 (+0)
Nhanh nhẹn: 111018(+0)
May mắn: 111018(+0)

1Vĩnh viễn