QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 500 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Tộc Trưởng Nam 600
--Nón--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
2

Hoàng Kim +4
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 131111(+202018)

1Vĩnh viễn
3

Tóc Xương Nam +4
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 131111(+202018)

1Vĩnh viễn
4

Tóc Xương Nử +4
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 124415(+202018)

1Vĩnh viễn
5

Mặt Tinh +4
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 131111(+202018)

1Vĩnh viễn
6

Tộc Trưởng Nam 600
--Áo--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
7

Tộc Trưởng Nử 600
--Áo--

Hộ giáp:6357
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
8

Mắt Xinh +4
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
9

Sét Báo Đen +4
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
10

Hắc Ám Thần Cung +4
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1650
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 153111 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 153111(+202018)

1Vĩnh viễn
11

Dây chuyền Pro IIII
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:10588%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
12

Khiên New T7 +4
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
13

Thanh Long T7 +4
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
14

Phục Long T7 +4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 150000 (+202018)
Phòng ngự: 144503 (+202018)
Nhanh nhẹn: 150000(+202018)
May mắn: 144503(+202018)

1Vĩnh viễn
15

Nhẫn Định Tình 2017 loại 6
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 6200 (+202018)
Phòng ngự: 6200 (+202018)
Nhanh nhẹn: 6200(+202018)
May mắn: 6200(+202018)

1Vĩnh viễn
16

Cánh hè +4
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3950 (+222018)
Phòng ngự: 3950 (+222018)
Nhanh nhẹn: 3950(+222018)
May mắn: 3950(+222018)

1Vĩnh viễn
17

Cánh hè New +4
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 6666 (+202018)
Phòng ngự: 6666 (+202018)
Nhanh nhẹn: 6666(+202018)
May mắn: 6666(+202018)

1Vĩnh viễn
18

Cá Voi
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 750 (+202018)
Phòng ngự: 750 (+202018)
Nhanh nhẹn: 750(+202018)
May mắn: 750(+202018)

1Vĩnh viễn
19

Vũ Khí Pet AnGo Vip +4
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 121018 (+0)
Phòng ngự: 121018 (+0)
Nhanh nhẹn: 121018(+0)
May mắn: 121018(+0)

1Vĩnh viễn
20

Nón Pet AnGo Vip +4
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 121018 (+0)
Phòng ngự: 121018 (+0)
Nhanh nhẹn: 121018(+0)
May mắn: 121018(+0)

1Vĩnh viễn
21

Áo Pet AnGo Vip +4
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 121018 (+0)
Phòng ngự: 121018 (+0)
Nhanh nhẹn: 121018(+0)
May mắn: 121018(+0)

1Vĩnh viễn
22

khủng Long Băng Đại Tá
--Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn