QUÀ TẶNG NẠP THẺ MỖI NGÀY

Gói Quà Nạp Thẻ 500 Nghìn

Khi Gunner nạp Thẻ vào game đạt mốc qui định (chỉ áp dụng cho lần chuyển Thẻ trong mỗi ngày diễn ra sự kiện) sẽ nhận được các vật phẩm sau:


STT Tên Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Hiệu lực
1

Nhẫn Định Tình 2017 loại 6
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 6200 (+155000)
Phòng ngự: 6200 (+155000)
Nhanh nhẹn: 6200(+155000)
May mắn: 6200(+155000)

1Vĩnh viễn
2

Cánh hè +4
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 3950 (+155000)
Phòng ngự: 3950 (+155000)
Nhanh nhẹn: 3950(+155000)
May mắn: 3950(+155000)

1Vĩnh viễn
3

Cánh hè New +4
--Cánh--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 6666 (+155000)
Phòng ngự: 6666 (+155000)
Nhanh nhẹn: 6666(+155000)
May mắn: 6666(+155000)

1Vĩnh viễn
4

Cá Voi
--Bong Bóng--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 750 (+155000)
Phòng ngự: 750 (+155000)
Nhanh nhẹn: 750(+155000)
May mắn: 750(+155000)

1Vĩnh viễn
5

SSát 17
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
6

Giáp 16
--Đạo Cụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
7

Địa Ngục Pháp Bảo 90 Sao
--Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 0 (+0)
Phòng ngự: 0 (+0)
Nhanh nhẹn: 0(+0)
May mắn: 0(+0)

1Vĩnh viễn
8

Nón Ma Quái +4
--Nón--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
9

Nón Ma Quái +4
--Nón--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
10

Kính Ma Quái +4
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
11

Kính Ma Quái +4
--Kính--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
12

Tóc Ma Quái +4
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
13

Tóc Ma Quái +4
--Tóc--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
14

Mặt Ma Quái +4
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
15

Mặt Ma Quái +4
--Mặt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
16

Áo Ma Quái +4
--Áo--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
17

Áo Ma Quái +4
--Áo--

Hộ giáp:5450
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
18

Mắt Ma Quái +4
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
19

Mắt Ma Quái +4
--Mắt--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
20

Piano Ma Quái +4
--Vũ Khí--

Hộ giáp:0
Sát thương:1153
Tăng máu:0%
Tấn công: 52666 (+155000)
Phòng ngự: 50000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 52666(+155000)
May mắn: 50000(+155000)

1Vĩnh viễn
21

Vòng tay Ma Quái +4
--Vòng Tay--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
22

Nhẫn Ma Quái +4
--Nhẫn--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
23

Sét Ma Quái +4
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
24

Sét Ma Quái +4
--Sét Quần Áo--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
25

Khiên Ma Quái +4
--Vũ Khí Phụ--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
26

Bùa Ma Quái +4
----

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
27

Huy Hiệu Ma Quái +4
--Huy Hiệu--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn
28

Vũ Khí Ma Quái +4
--Vũ Khí Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+0)
Phòng ngự: 67000 (+0)
Nhanh nhẹn: 67000(+0)
May mắn: 67000(+0)

1Vĩnh viễn
29

Nón Ma Quái +4
--Nón Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+0)
Phòng ngự: 67000 (+0)
Nhanh nhẹn: 67000(+0)
May mắn: 67000(+0)

1Vĩnh viễn
30

Áo Ma Quái +4
--Áo Pet--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:0%
Tấn công: 67000 (+0)
Phòng ngự: 67000 (+0)
Nhanh nhẹn: 67000(+0)
May mắn: 67000(+0)

1Vĩnh viễn
31

DC Ma Quái +4
--Dây Chuyền--

Hộ giáp:0
Sát thương:0
Tăng máu:6088%
Tấn công: 67000 (+155000)
Phòng ngự: 67000 (+155000)
Nhanh nhẹn: 67000(+155000)
May mắn: 67000(+155000)

1Vĩnh viễn