EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
ཌ♥shïn jïn sü♥ད17 lần19/02/2019100.000.000
2
☣𝙳𝙴𝙰𝙳𝙿𝙾𝙾𝙻☣17 lần19/02/201990.000.000
3
︵✰廴σʋε®3 lần19/02/201980.000.000
4
❄𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙫𝙚̂̀★™3 lần19/02/201970.000.000
5
nokia1 lần19/02/201960.000.000
6
♥❤luận❤♥1 lần19/02/201950.000.000
7
➫•ŇÉT☞ᴬ☜ℭƯƠNG1 lần19/02/201940.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng