EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ๖ۣۜÇąɾ∂ PVPッ 11 31/05/2020 100,000,000
2 nvp support 11 31/05/2020 90,000,000
3 ¬†♥๖ۣۜ₩ℑñdy๖™☼ 8 31/05/2020 80,000,000
4 ☆Šυβiη 8 31/05/2020 70,000,000
5 nhanlaga 7 31/05/2020 60,000,000
6 ミ★H•N•Tɦáĭ★彡 6 31/05/2020 50,000,000
7 bigfiz 5 31/05/2020 40,000,000
8 •Ŧ๏йк• 3 31/05/2020 30,000,000
9 ︵Ňɠọc 3 31/05/2020 20,000,000
10 •Çậų ßé Ňǥốς 3 31/05/2020 10,000,000