EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 ZzKhôiNguyênzZxxx18/12/201710.000.000
2
 ɴԍu ɴнư coɴ ʟợɴxxx18/12/20179.000.000