EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
kim cang8320 Phút18/08/2018100.000.000
2
nhoxmon7864 Phút18/08/201890.000.000
3
??α?????????7582 Phút18/08/201880.000.000
4
????D?????L?ρ?6999 Phút18/08/201870.000.000
5
?20·S?n·C?a.Lùn? 6993 Phút18/08/201860.000.000
6
CánhC?tC?cCool? 6926 Phút18/08/201850.000.000
7
???o☆ι?o??6417 Phút18/08/201840.000.000
8
Max?iênLOL 5948 Phút18/08/201830.000.000
9
︵????Pé????Vy︵?5768 Phút18/08/201820.000.000
10
???м??ε??5763 Phút18/08/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ????S???????Hɑnɑ? 9425 12/08/2018 100,000,000
2 kim cang 9178 12/08/2018 90,000,000
3 ???o☆ι?o?? 9080 12/08/2018 80,000,000
4 Ng?c Huy?n 8554 12/08/2018 70,000,000
5 ??α????????? 8339 12/08/2018 60,000,000
6 ????P???L????? 8068 12/08/2018 50,000,000
7 →????P???L???? 7828 12/08/2018 40,000,000
8 ????D?????L?ρ? 7719 12/08/2018 30,000,000
9 ︵???? ????? ???? 7713 12/08/2018 20,000,000
10 ???Christian?? 7171 12/08/2018 10,000,000