EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
???Lip???Roll6968 Phút19/10/2018100.000.000
2
* kim cang6400 Phút19/10/201890.000.000
3
????Du??????ng? 6216 Phút19/10/201880.000.000
4
????Su Mo????5798 Phút19/10/201870.000.000
5
??relax??5695 Phút19/10/201860.000.000
6
??????????5635 Phút19/10/201850.000.000
7
thu?nc?ngchi?n5586 Phút19/10/201840.000.000
8
TMT?Mystery 5223 Phút19/10/201830.000.000
9
????Wasabi 5210 Phút19/10/201820.000.000
10
??Tr??ng? nguy?n?5142 Phút19/10/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 * kim cang 9687 14/10/2018 100,000,000
2 ????P???L????? 7757 14/10/2018 90,000,000
3 thu?nc?ngchi?n 7755 14/10/2018 80,000,000
4 →????P???L???? 7696 14/10/2018 70,000,000
5 ???Lip???Roll 7408 14/10/2018 60,000,000
6 ???Christian?? 7208 14/10/2018 50,000,000
7 ??????? 6773 14/10/2018 40,000,000
8 ???ɑ☆Chíp?? 6185 14/10/2018 30,000,000
9 ??Tr??ng? nguy?n? 5203 14/10/2018 20,000,000
10 ??????Lê?????? 5133 14/10/2018 10,000,000