ĐUA TOP SHARE MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Số lần Hiện tại Cash Thưởng
1
 lasady2010223/02/201810.000.000
2
 nghia97hn123/02/20189.000.000
3
 nghia97xd123/02/20188.000.000
4
 levanrin159123/02/20187.000.000
5
 myloveyou4123/02/20186.000.000
6
 sanhdeptrai123/02/20185.000.000
7
 booboboxi123/02/20184.000.000