EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
TMT?Mystery 515 Trận18/08/2018100.000.000
2
nhaque312 Trận18/08/201890.000.000
3
??é ??a?? 181 Trận18/08/201880.000.000
4
︵???? ????? ????144 Trận18/08/201870.000.000
5
?Yê??????ň??140 Trận18/08/201860.000.000
6
???tr?nh???︵??123 Trận18/08/201850.000.000
7
??ν??????a???116 Trận18/08/201840.000.000
8
︵2??1?????????109 Trận18/08/201830.000.000
9
??e?tˉaˉ???ng92 Trận18/08/201820.000.000
10
park¨hang¨seo87 Trận18/08/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 TMT?Mystery 475 12/08/2018 100,000,000
2 nhaque 405 12/08/2018 90,000,000
3 ???B?t☆???T?☆ 195 12/08/2018 80,000,000
4 ☆??ó?☆???Gà☆ 178 12/08/2018 70,000,000
5 Phát T?p Tành? 103 12/08/2018 60,000,000
6 ???C??Gi?áo??Nh?i???? 87 12/08/2018 50,000,000
7 English 85 12/08/2018 40,000,000
8 ???βí????????? ? 80 12/08/2018 30,000,000
9 ︵?????????.??????? 72 12/08/2018 20,000,000
10 ︵2??1????????? 70 12/08/2018 10,000,000