EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
??????????516 Trận19/10/2018100.000.000
2
??iTênChoNóHên304 Trận19/10/201890.000.000
3
??Rùa???Qu??? 154 Trận19/10/201880.000.000
4
*dawlin989 Trận19/10/201870.000.000
5
condao45663 Trận19/10/201860.000.000
6
nhaque46 Trận19/10/201850.000.000
7
G?μ?Cα41 Trận19/10/201840.000.000
8
**wilkensxavier31 Trận19/10/201830.000.000
9
?99????Chi??i?28 Trận19/10/201820.000.000
10
?ngK?nh24 Trận19/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ?????????? 1182 14/10/2018 100,000,000
2 ??iTênChoNóHên 859 14/10/2018 90,000,000
3 ??Rùa???Qu??? 336 14/10/2018 80,000,000
4 TMT?Mystery 300 14/10/2018 70,000,000
5 condao456 95 14/10/2018 60,000,000
6 *dawlin9 79 14/10/2018 50,000,000
7 ????????? 49 14/10/2018 40,000,000
8 ?LuanPh?m???? 41 14/10/2018 30,000,000
9 ???Hoàng??? 39 14/10/2018 20,000,000
10 ?ACE???т︵2??2 34 14/10/2018 10,000,000