EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
Deacon176 Trận21/06/2018100.000.000
2
nhaque170 Trận21/06/201890.000.000
3
╭. · ????? · .╮ 111 Trận21/06/201880.000.000
4
Ch?i Gái T? Bé94 Trận21/06/201870.000.000
5
ashebot 91 Trận21/06/201860.000.000
6
??n.?73 Trận21/06/201850.000.000
7
???Ch???????i?52 Trận21/06/201840.000.000
8
???????§??46 Trận21/06/201830.000.000
9
︵????????☆? 36 Trận21/06/201820.000.000
10
?Lu?n?????Vy?ò?? 36 Trận21/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng