EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
???????? ??????????1298 Trận21/06/2018100.000.000
2
?W???ε?????ρ ??1124 Trận21/06/201890.000.000
3
??????Lê?????? 1033 Trận21/06/201880.000.000
4
??ét?a????ng575 Trận21/06/201870.000.000
5
ChíKhang2002457 Trận21/06/201860.000.000
6
?????????????????? 436 Trận21/06/201850.000.000
7
??Rùa???Qu??? 427 Trận21/06/201840.000.000
8
Phuong 425 Trận21/06/201830.000.000
9
??????? ??a??? 384 Trận21/06/201820.000.000
10
ashebot 334 Trận21/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng