EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
????Du??????ng? 4314 Trận19/10/2018100.000.000
2
???ɑ☆Chíp??3460 Trận19/10/201890.000.000
3
♂????αη3189 Trận19/10/201880.000.000
4
??????????3036 Trận19/10/201870.000.000
5
???????2993 Trận19/10/201860.000.000
6
??relax??2930 Trận19/10/201850.000.000
7
????Su Mo????2930 Trận19/10/201840.000.000
8
*dawlin92717 Trận19/10/201830.000.000
9
??????Y??????2627 Trận19/10/201820.000.000
10
??????????????2445 Trận19/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ♂????αη 1411 14/10/2018 100,000,000
2 ??????Lê?????? 1242 14/10/2018 90,000,000
3 ??Tr??ng? nguy?n? 824 14/10/2018 80,000,000
4 ????Du??????ng? 822 14/10/2018 70,000,000
5 ??????? 781 14/10/2018 60,000,000
6 ???ɑ☆Chíp?? 627 14/10/2018 50,000,000
7 ????Su Mo???? 416 14/10/2018 40,000,000
8 **relax_chinax 405 14/10/2018 30,000,000
9 *draven 404 14/10/2018 20,000,000
10 *missft 401 14/10/2018 10,000,000